Download Joomla Templates by CowFat Reviews
Up

Zmluvy a dohody

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Spolupráca pri zabezpečení regionálnych podujatí a materíalov v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v r. 2011
Rekonštrukcia domu smútku
Zámenná zmluva č.1/2015
Rekonštrukcia kultúrneho domu
ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb č. 715001
Zmluva - Rekonštrukcia kultúrneho domu
Zmluva - Rekonštrukcia domu smútku
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Kolačno
Zmluva o dielo č.2/2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmulva o poskytovaní auditorských služieb
Kúpno-predajná zmluva č.1/2013
 
 
Powered by Phoca Download