Download Joomla Templates by CowFat Reviews
Up

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.13/2008 o regulatívoch územného rozvoja obce Kolačno
VZN č.14/2008 ktorým sa menia niektoré Všeobecne záväzné nariadenia obce Kolačno v súvislosti so zavedením EURA
VZN č.15/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN č.5/2000 o určení miest na vylepovanie volebných a referendových plagátov
VZN č.2/1999 o tvorbe a ochrane životného prostredia v obci
 
 
Powered by Phoca Download