Download Joomla Templates by CowFat Reviews
Up

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.13/2008 o regulatívoch územného rozvoja obce Kolačno
VZN č.14/2008 ktorým sa menia niektoré Všeobecne záväzné nariadenia obce Kolačno v súvislosti so zavedením EURA
VZN č.15/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN č.5/2000 o určení miest na vylepovanie volebných a referendových plagátov
VZN č.2/1999 o tvorbe a ochrane životného prostredia v obci
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľ
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolačno č. 3/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v MŠ
 
 
Powered by Phoca Download