Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Kultúrno-spoločenská

Komisia pre kultúru a mládež pri OZ obce Kolačno

Predseda komisie: Anna Belianska

Tajomník komisie: Miriam Jančichová

Členovia FK: Iveta Duchovičová

                   Alena Maxová

                   Tatiana Maxová

                   Viera Preťová

                   Anna Žuchovská

                   Katarína Pastieriková

                   Anton Grznár

                   Stanislav Chudík

náhradníci: Miroslav Duchovič

                  Monika Suchá

Plán práce na rok 2013 :

Január – rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roka, ohňostroj – areál OcÚ

Február – Fašiangy – sprievod po dedine - kultúrny program v sále KD

Máj - slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa matiek – sála KD

Jún – MDD – areál futbalového ihriska TJ Družstevník Kolačno ( pri nepriaznivom počasí sála KD) 

      - ukončenie školského roka v MŠ

September - začiatok školského roka v MŠ

                - ŠARKANIÁDA – v prírode

Október - úcta k starším – slávnostná akadémia – sála KD

            - návšteva seniorov v DD Partizánske

November - uvítanie detí do života – zasadačka OcÚ

December – stretnutie detí s Mikulášom – areál OcÚ, prípadne sála KD

               - vianočná besiedka spojená s ochutnávkou vianočných cukroviniek a prezentáciou vianočných ikeban a vianočných dekorácií

(Termíny a miesta uskutočnenia jednotlivých akcií sa môžu podľa vzniknutých situácii meniť.)

Prečítané: 1871x