Download Joomla Templates by CowFat Reviews
Up

Všeobecné

Materská škola - prijímanie detí 2016-2017
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 5.3.2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Kolačne
Kandidáti na post poslanca OZ - Komunálne voľby 2014
Kandidáti na post starostu obce - Komunálne voľby 2014
Žiadosť p vydanie súhlasu na výrub dreviny - Oú Malé Uherce
Určenie obce, ktorá vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Žiadosť p vydanie súhlasu na výrub dreviny - Oú Malé Uherce - cintorín
Technické podmienky pripojenia - kanalizácia/vodovod
 
 
Powered by Phoca Download