Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Výročie obce

Vážení spoluobčania, milí naši hostia!

Jubileum v živote človeka je vždy príležitosťou na oslavu. Je slávnostnou chvíľou, dôvodom na zastavenie sa, či zamyslenie, bylancovanie, ale aj dôvodom o na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám. Naši predkovia, ktorí tu žili, usilovne budovali svoju existenciu a zveľaďovali aj obec. Dnes sa snažíme konať podobne a jediná cesta, ktorá vedie k úspechu je cesta spolupráce, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity. To sú hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť a pracovať v prospech miesta, kde žijeme. Naše problémy a starosti musíme riešiť len my, sme odkázaní na spoluprácu, na vlastné sily a schopnosti, na potenciál našich ľudí, na ich nadšenie a ochotu priložiť ruku k spoločnému dielu. Učí nás to história, životné skúsenosti a my sme povinný ich zas odovzdať naším deťom. Kamene sú ,,kosti matky zeme", dýchajú históriou. Kameň je symbolom stálosti a pevnosti. Kameň z katastrálneho územia obce, ktorý bude osadený pred budovou Obecného úradu v Kolačne, bude symbolom vďaky a úcty za 720 rokov existencie obce. Bude symbolom hrdosti a spolupatričnosti k rodnej obci. Prajem Vám, milí spoluobčania, aby výročie prvej písomnej zmienky o obci Kolačno bolo spoločnou výzvou a motívom pre naše myšlienky a skutky v prospech rodnej obce.

8.6.2013 sa v obci konali oslavy pri príležitosti 720. vyročia prvej písomnej zmienky o Kolačne spolu s MDD. Pani starostka spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, primátorom mesta a občanmi slávnostne odhalili pamätný kameň na Obecnom úrade. Po oficiálnej časti sa presunuli na ihrisko, kde sa uskutočnil futbalový turnaj mladších žiakov. Pre deti boli pripravené atrakcie ako poníky, skákací hrad, maľovanie na tvár či Šmolkov bufet, kde každé dieťa dostalo cukrovú vatu, párok v rožku a balíček sladkostí. Dospelích čakali pečené klobásy a guláš. Večernú zábavu rozprúdilo duo Kajzer a Meluš. Uskutočnila sa súťaž o najlepší kysnutý koláč, ktorú vyhrala pani Helena Duchovičova, na druhom mieste sa umiestnila Simona Pečová a ako tretia skončila pani Viera Preťová (recepty nájdete TU). A že sa Kolačanci naozaj vedia baviť, tak o tom svedčí aj to, že voľná zábava pod holým nebom trvala až do skorých ranných hodín.

Fotogalériu nájdete TU.

Prečítané: 3188x