Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Farnosť

Dominantou obce je zrekonštruovaný rímskokatolícky kostol sv. Jozefa robotníka. Prvá zmienka o fare vo Veľkých Uherciach, teda aj o farnosti Kolačno je z roku 1332. Prvá sakrálna stavba - kaplnka v Kolačne bola vysvätená 19. marca 1912. K nej bola v rokoch 1951 - 1953 pristavená hlavná loď a vea. Dňa 15. júla 1996 bola zriadená v Kolačne farnosť sv. Jozefa robotníka. Prvým správcom farnosti sa stal vdp. ThLic. Ľuboš Sabol.

Dňa 23. novembra 1999 bola požehnaná nová farská budova, ktorá bola prestavaná z budovy bývalého obecného úradu. V jubilejnom roku 2000 bol dňa 23. novembra kostol diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom slávnostne konsekrovaný, nakoľko pred deviatimi rokmi bol iba požehnaní. Od 15. októbra 2002 je menovaný za farára vo farnosti sv. Jozefa robotníka v Kolačne ThLic. Mgr. Roman Furek.

Prečítané: 3186x