Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Kolačno leží v severnej časti pohoria Tríbeč, na styku s Hornonitrianskou kotlinou, na hornom toku ľavostranného prítoku Nitry. Nadmorská výška v strede obce je 238 metrov nad morom. Povrch chotára tvoria prevažne druhohorné a kryštalické horniny. Zalesnený je hrabovými, dúbravami a dubobučinami. Celková výmera územia obce je 21 314 026 metrov štvorcových. Hustota obyvateľstva na kilometer štvorcový je 42 obyvateľov.

Miestnou časťou Ondrášová preteká potok Drndava, ktorý sa vlieva pod Ondrášovou do vodnej nádrže a odkiaľ preteká ďalej cez obec. Za obcou sa s Drndavou spája Habrovský potok, ktorý sa vo Veľkých Uherciach vlieva do Uhereckého potoka a ten ústí v rieke Nitre. V pohorí Tribeč a v CHKO Ponitrie je množstvo prameňov, ktoré sa nachádzajú napríklad na Habrovej pri chate Lesov SR, ale aj prameň Žiaková pri vodnej nádrži. V okolí je aj mnoho studničiek, ako napríklad studnička pri Rybníku, Javorníku a Dechtovníku. Vodná nádrž poskytuje veľmi dobré podmienky pre rekreáciu a rybolov a celkovo je vhodná pre pasívnu rekreáciu. Prírodu okolitých lesov využívajú počas letnej sezóny hlavne hubári. V katastrálnom území obce sa nachádzajú prírodné mokrade európskeho významu.

V katastrálnom území obce Kolačno sa nachádza chatová oblasť Malá Ondrášová a Veľká Ondrášová. V prekrásnom prostredí sú vhodné podmienky pre pešiu turistiku, cykloturistiku, futbal, aerobik, korčuľovanie. Zo zachovaných kultúrnohistorických pamiatok sú známe základy románskeho hradu na Michalovom vrchu z 12.- 13. storočia, ktorý je známy ako archeologická lokalita a budova ZŠ, ktorá bola postavená v roku 1900. Dominantou obce je zrekonštruovaný rímskokatolícky kostol sv. Jozefa robotníka, ktorý vznikol v rokoch 1951 - 53 prístavbou hlavnej lode ku kaplnke z roku 1912.

Ku každoročným tradíciám obce patria fašiangy, ples športovcov, stavanie Mája, MDD - cesta rozprávkovým lesom, oslavy Dňa matiek, stretnutie na Vrchhore, preteky nemeckých ovčiakov o Pohár SNP organizované Kynologickým klubom v Kolačne, stretnutie s Mikulášom, Vianočné posedenie, privítanie Nového roka.

Prečítané: 5734x