Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Stavanie mája

Kategória: Aktuality Uverejnené: streda, 26. apríl 2017

Starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci so spoločenskými organizáciami v obci Vás touto cestou srdečne pozývajú na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v nedeľu 30. apríla 2017 v areály obecného úradu   so začiatkom o 16 -tej hodine.

 

K dobrej nálade bude hrať známa Kolačianska kapela.

 

O občerstvenie sa postarajú spoločenské organizácie v obci a to:

Telovýchovná jednota, Dobrovoľný hasičský zbor, Klub Jednoty dôchodcov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a miestna organizácia záhradkárov v obci.

 

Občerstvenie ako pivo, guláš, klobásky, štrúdľu, placky, partizánsky chlebík, tekuté ovocie či ďalšie dobroty  si môžete zakúpiť za dobrovoľnú symbolickú cenu od spoločenských organizácií, čím podporíte aj činnosť týchto organizácií.

 

Občerstvenie pre deti zabezpečila obec a je zdarma.


V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presunie do sály kultúrneho domu.