Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Oznam pre obyvateľov ulice vedľa kostola

Kategória: Aktuality Uverejnené: streda, 28. september 2016

Obecný úrad žiada občanov, bývajúcich pri miestnej komunikácii vedľa kostola, aby svoje motorové vozidlá od 29. septembra až do ukončenia prác, neparkovali na miestnej komunikácii, nakoľko táto bude z dôvodu realizácie I. etapy rekonštrukcie vodovodu počas prác prechodná až  vo večerných hodinách.


Za pochopenie občanov a ich ústretovosť ďakujeme.