Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Dotazník - Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie

Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie - dotazník

Máte nápad? Pomôžeme Vám ho zrealizovať! 

Dobrý deň, vážení občania regiónu Stredné Ponitrie, 

obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov regiónu Stredného Ponitria a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Ide o princíp ,,zdola nahor", kedy vy, občania, sa sami rozhodnete, ktoré projekty podporíte. Veď kto už pozná región lepšie ako obyvatelia, ktorí v ňom žijú?

 

Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie (MAS Stredné Ponitrie) je verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom má svoje zastúpenie podnikateľský sektor, verejná správa a občiansky a neziskový sektor. Svoje aktivity vyvíja na území vymedzenom členskými obcami (Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou).

 

Dotazník nájdete v menu Samospráva - Dotazníky PHSR a MAS SP alebo tu.