Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Dotazník - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)

Vážení občania,

aj naša obec musí mať v zmysle platného zákona č. 309/2014 z. z. o regionálnom rozvoji vypracovaný strategický dokument s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Ide o dôležitý a významný dokument, ktorý je potrebný z toho dôvodu, aby sa obec mohla uchádzať o čerpanie dotácií z domácich zdrojov, ale taktiež z fondov EÚ. V rukách držíte dotazník, na základe ktorého sa aj vy ako občania máte možnosť zapojiť do tvorby tohto dokumentu. Vaše návrhy, názory a pripomienky budú viesť k skvalitneniu života v našej obci a správne ju tak nasmerujú k ďalšiemu rozvoju. Dotazník je anonymný, pričom by sme Vás chceli poprosiť o jeho odovzdanie do: 30.6.2015 v schránke na obecnom úrade, v schránke v potravinách COOP Jednota,v predajni PDP. Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a  spoluprácu!

Dotazník nájdete v menu Samospráva - Dotazníky PHSR a MAS SP alebo tu.