Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Výsledky volieb do orgánov samospráv obcí 2014 - Volebný obvod Kolačno

 

Komunálne voľby 2014

Volebný obvod Kolačno

 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov

719

 

 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

479

 

 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu

460

Lýdia Petríková, Ing.

250

 

 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov

471

 

 

Anna Belianská

281

Miriam Žiaková, Mgr.

242

Josef Čangel

220

Branislav Pepich

210

Miloš Hudok

205

Michal Kráľ, Ing.

202

Jozef Petrík, Ing.

174