Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Pozvánka na 3. ročník súťaže vo varení gulášu

Komisia pre šport pri Obecnom zastupiteľstve v Kolačne srdečne pozýva občanov na III. ročník súťaže vo varení gulášu, ktorý sa uskutoční

 

 

21. júna 2014 v areáli Kynologického klubu Kolačno

 

 

Záujemcovia o súťaž vo varení gulášu sa môžu prihlásiť do 20. júna 2014

u p. Miloša Hudoka – 0907 331 761

u p. Jaroslava Školeka – 0905 972 229

 

 

Organizačné pokyny:

1.     súťažiaci si zabezpečujú suroviny a materiál na varenie gulášu podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady

2.    zraz súťažiacich je o 9,00 hod.

3.    ukončenie súťaže a odovzdanie vzoriek bude o 14:00 hod,

4.     vyhodnotenie gulášu o 14:30 hod.

5.     organizátori zabezpečia pre súťažiacich: a) drevo potrebné na varenie

                                                                                a pitnú vodu

                                                                            b) odbornú porotu, ktorá

                                                                                ohodnotí víťazný guláš

                                                                            c) ceny pre víťazov

 

 

 

O občerstvenie a hudbu je postarané !

 

 

 

Organizátori súťaže sa tešia na Vašu účasť!